Praktikaftale

Ny praktikaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening har 14. november 2016 indgået en aftale for aflønning, når lærere har praktikanter fra Professionshøjskolerne.

 Aftalen indeholder:

- en beskrivelse af praktikvejlederfunktionen

- Lønfastsættelse for praktiklærer

- Lønfastsættelse for praktikvejlederfunktionen.

For Lejre Kommune og Lejre Lærerforening er det vigtigt, at Lejre Kommunes folkeskoler varetager opgaven med at have lærerstuderende i praktik. Praktikken er en vigtig del for de lærerstuderende i deres studieperiode. Derfor er det også afgørende, at de lærerstuderende får en god oplevelse på kommunens skoler.

En god oplevelse for de studerende kan desuden være med til at tiltrække nye lærere og skabe positiv omtale for skolerne i Lejre Kommune

Du kan finde aftalen her eller henvende dig til din tillidsrepræsentant