MED-aftalen

Med Billede
MED-systemet er en vigtig del af den måde de faglige organisationer, TR og AMR kan få indflydelse på de beslutninger, der tages på kommunalt niveau.

Til højre kan du finde den lokale MED-aftale, og MED-håndbogen.

De er vigtige dokumenter for Kredsen, TR og AMR i det daglige arbejde, som jeres repræsentanter