Rokering

Her kan du finde den aftale om rokering, som er indgået mellem Lejre Kommune og de faglige organisationer på skoleområdet.

Hvert forår tilstræber Lejre Lærerforening at indgå en aftale om rokering el. frivillig forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere.

I aftalen forsøger  kredsen at sikre ordentlige betingelser for lærere og børnehaveklasseledere i det tilfælde, at der skal ske en forflyttelse i forbindelse med det kommende skoleår.

Aftalen gælder for et skoleår ad gangen.