Medlemsservice Medlemsservice

Kontingent

Kontingent: Til højre er link til hvordan du søger om kontingentnedsættelse.

Kontingentsatser pr 1. april 2019

Fraktion 1 og 2 medlemmer betaler som følger:

 

  • 213 kroner til Hovedforeningen

  • 361 kroner til Kreds 42 

  • Samlet kontingent = 574 kroner om måneden.

Dette gælder både tjenestemænd og OK-ansatte. 

Kontingentsatsen fastlægges endeligt på generalforsamlingen i marts måned for et år ad gangen. 

Al kontingentopkrævning foretages for Lejre Lærerforening af DLF centralt

Medlemmer, der har orlov uden løn, kan søge hovedforeningen om kontingentfritagelse.

Medlemmer, der modtager dagpenge under barsel eller ledighed, kan søge hovedforeningen om kontingentnedsættelse.