Arbejdstid

Aftalerne om lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid følger de principper og den politik, der er vedtaget af kredsstyrelsen.

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening har genforhandlet lokalaftalen om lærernes arbejdstid, så den supplerer A20.

Aftalen kan læses i sin helhed via linket til højre.