Seniordage

Seniordage
Overenskomsten sikrer retten til at afholde seniordage.

•alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 60 år, har ret til en bonus, som kan veksles til 2 seniordage
•alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 61 år, har ret til en større bonus, som kan veksles til 3 seniordage
•alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 62 år eller derover, har ret til en yderligere forhøjet bonus, som kan veksles til 4 seniordage