Sygdom i ferien

Syg
Her kan du læse og finde de generelle bestemmelser om ferie. Herunder kan du læse, hvordan du skal gøre, hvis du bliver syg i ferien. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du kontakte Lejre Lærerforening.

Erstatningsferie ved sygdom under ferie

Alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret.
Ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Hvis du er sygemeldt inden feriens start, og fortsat er syg i din ferie, har du ret til erstatningsferie for alle de feriedage du mister.

Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).

Du har kun ret til erstatningsferie for de uger, hvor vi officielt er på ferie i Lejre Kommune. Det drejer sig om uge 42, uge 8 samt de 3 uger, vi holder sommerferie. 


For at få ret til erstatningsferie skal du dokumentere sygdommen. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Du skal selv afholde udgiften hertil. Kommunen kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.


Sygemelding i ferien
Hvis du bliver syg i ferien, skal du hurtigst muligt meddele det til din skoleleder, eller Lejre Kommunes løn og personaleafdeling på telefon: 46 46 44 49