Lejre Lærerforening

Pensionist

Pension
I efteråret skal der vælges en ny hovedstyrelse, hvor pensionisterne også er repræsenteret. De materialer, kredsen modtager til vælges, lægger vi op i mappen "pensionistforum", som er jeres politiske organ.

 

Pensionisternes forhold varetages af Pensionistforum fælles for kredsene i vores område.

Generalforsamlingen i Lejre Lærerforening vedtog d. 9. marts 2015, at ændre vedtægternes §10 stk. 3.

Vedtægtsændringen vedrører udelukkende Fraktion 4

Den nye § 10 stk. 3

"Medlemmer i Fraktion 4 indbydes til et møde i januar måned, hvor der vælges 3-6 medlemmer til udvalget for det kommende år. Pensionistudvalget indbydes til et møde i november måned for at evaluere årets aktiviteter og påbegynde planlægningen af det kommende år"