Kredsinformation

En vigtig del af kredsens kommunikation med medlemmerne foregår via medlemsbrevet Kredsinformation.

Kredsinformation udkommer ca. 10 gange om året, som regel i slutningen af en måned. Læs årets udgaver herunder for at følge kredsens arbejde.

Kredsinformation maj 2024

Kredsinformation april 2024