Kontingent

Se DLF's hjemmeside for kontingentnedsættelse

Kontingentsatser pr 1. januar 2023

Fraktion 1 og 2 medlemmer betaler som følger:

 

  • 223 kroner til Hovedforeningen

  • 371 kroner til Kreds 42 

  • Samlet kontingent = 594 kroner om måneden.

Dette gælder både tjenestemænd og OK-ansatte. 

Kontingentsatsen fastlægges endeligt på generalforsamlingen i marts måned for et år ad gangen. 

Al kontingentopkrævning foretages for Lejre Lærerforening af DLF centralt

Medlemmer, der har orlov uden løn, kan søge hovedforeningen om kontingentfritagelse.

Medlemmer, der modtager dagpenge under barsel eller ledighed, kan søge hovedforeningen om kontingentnedsættelse.