Løn

Hvad Skal Jeg Have I Loen1
Pr. 1. april 2023, har Lejre Lærerforening og Lejre Kommune indgået en ny forhåndsaftale for lokalløn, gældende for lærere og børnehaveklasseledere. I aftalen er løntillæg for flere arbejdssteder indeholdt.

Du kan læse vores lokale lønaftale her

Hos Danmarks Lærerforening finder du de generelle aftaler om løn for lærere i Folkeskolen