Løn

Der er pr. 1/8 2018 indgået en lønaftale for skiftende arbejdssteder. Pr. 1. april 2022, har Lejre Lærerforening og Lejre Kommune indgået en ny forhåndsaftale for lokalløn, gældende for lærere og børnehaveklasseledere, samt et lokalt lønforløb for tale-hørekonsulenterne

Linkene til højre giver det fulde overblik over de aftaler der er gældende for lærerne i Lejre Kommune.